En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Карта "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на одного жителя в Україні"

      Проблема забруднення повітря характерна для всіх населених пунктів України. Це — один із факторів несприятливої екологічної ситуації на території держави. Проте в деяких містах рівень забруднення суттєво перевищує середній показник; водночас є відносно екологічно чисті райони.

Метою створення карти викидів забруднюючих речовин в атмосферу є:

 • сприяння у виявленні джерел викидів забруднюючих речовин;
 • розуміння причин забруднення атмосфери;
 • сприяння фахівцям у підготовці презентацій про забруднення повітря;
 • доповнення переліку картографічних зображень по засміченню довкілля.

      Ця карта буде корисною як зразок фахівцям, які бажають складати власні карт забруднення компонентів ландшафтів: ґрунтів, водних об’єктів, окремих територій тощо.


Карта Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на одного жителя в Україні

Рис. 1. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2014 р. по території України
На рисунку представлений фрагмент карти для ознайомлення авторів видання.

 

Легенда, умовні позначення та зміст карти

      Тему забруднення повітря краще розкрити за допомогою двох картографічних показників.
Перший із них — обсяги викидів забруднюючих речовин на одного жителя (2014 р.) — розкриває актуальну екологічну ситуацію. Вибрано 2 градації, критерієм розподілу є середній показник по Україні. Відповідно, колом з діаметром 3,5 мм показано населені пункти, в яких показник є меншим середнього по Україні. Коло з удвічі більшим діаметром відповідно показує міста, в яких забруднення атмосфери більше середнього.


Легенда карти викидів в атмосферне повітря

Рис. 2. Частина легенди для карти забруднення атмосферного повітря для ознайомлення авторів видання

      Додаткову інформацію про динаміку компонента екологічної ситуації дає індекс викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 2000-2014 рр. Цей показник доцільно відобразити симетричним, щоб читач карти міг отримати уявлення про загальну та регіональну динаміку забруднення атмосфери. Оскільки карту замовлено виготовити у чорно-білому варіанті, доцільно вибрати 3 градації:

 • до 80% — для міст, в яких відбулось суттєве зменшення викидів в атмосферу;
 • від 81 до 120% — в цих містах рівень забруднення залишився приблизно на тому ж рівні;
 • понад 120% — відбулося суттєве погіршення екологічної ситуації.

      Для вищеописаних градацій вибрано відтінки сірого 25%, 60% і 80% відповідно.

 

Походження даних і способи їх отримання

      Дані для виготовлення тематичного змісту карти отримані від замовника. Електронна таблиця називається «Викиди забруднюючих речовин у атмосферу за регіонами та  окремими  населеними пунктами». Всього карта містить 65 населених пунктів.

      Тематичний зміст накладено на картографічну основу території України з базовим масштабом 1:8 000 000. Картографічна основа містить такі компоненти:

 • державний кордон України;
 • адміністративні границі областей;
 • гідрографію (головні річки та площадні об’єкти, які виражаються у масштабі карти: моря, водосховища, лимани, озера);
 • населені пункти (центри областей)
 • підписи міст та річок.

 

Технологічна схема виготовлення карти

 1. Координати міст були отримані шляхом створення вибірки цільових міст і визначення їх центроїдів. Статистику було приєднано шляхом процедури співставлення таблиць.

 2. За координатами створено точкові об’єкти, їм присвоєно умовні позначення, розмір і колір яких визначено показниками картографування (рівнем та динамікою забруднення повітря).

 3. Картографічну основу експортовано у векторний формат Adobe PDF. Тематичний шар скопійовано до векторного редактора, в ньому виконано редагування підписів міст.

      Така відносно проста технологічна схема дозволяє створювати ідеальні карти з мінімальними затраченими зусиллями.
      У авторів, які бажають самостійно виготовляти карти, можуть виникнути питання щодо деяких технологічних етапів. Щоб отримати консультацію, Ви можете звернутись до відповідального секретаря видання «Часопис картографії». Також ми можемо допомогти Вам виготовити карту, яка відображатиме результати досліджень. Вартість співмірна із оплатою за публікацію статті.
      Також можливо придбати будь-яку картографічну основу, викладену на сайті. Ми можемо врахувати побажання авторів і доповнити наявні основи потрібним змістом.

 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20