En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Цифрові та векторні картографічні основи

        Цифрові картографічні основи призначені для виготовлення тематичних карт, які ілюструють матеріали досліджень, що публікуються в збірнику наукових праць

Картографічна основа в ArcInfo Картографічна основа в Adone Illustrator Картографічна основа в Adobe PDF

 

Проблема: відсутність якісних основ

        Проблемою багатьох наукових видань є якість графічних матеріалів, які подають автори статей. Карти території України, які подаються на розгляд редакційної колегії, більше нагадують чернетки або картосхеми. Така ситуація виникла через відсутність у авторів якісних географічних основ (контурних карт) і популярну сьогодні технологію геоінформаційного картографування.

        Дійсно за допомогою географічних інформаційних систем (ГІС) можна швидко скласти карту. Але останні не завжди мають презентабельний вигляд. Це тому, що ГІС розроблені для збору та оброблення геоданих, а також їх візуалізації. Цей процес не тотожний підготовці карт до друку або публікації в Інтернеті. Презентабельними карти стають після редагування у векторних редакторах: Adobe Illustrator, Corel Draw або Inkskape.

        На сьогодні найбільш популярні ГІС дозволяють формувати якісні карти на основі спеціальних контурних карт, складених із набору тематичних шарів, які узгоджені, генералізовані та згладжені, тобто пристосовані для публікації. За відсутності таких автори використовують геодані, завантажені з геопорталів або невідомо яким чином отримані з картографічних підприємств. Контури таких «основ» занадто деталізовані, містять гострі контури. Тематичні шари мають різне походження та деталізацію, тому під час накладання виявляються розбіжності. Наприклад, контур державного кордону не співпадає із границею прикордонної області або контуром річки, по якій проходить. Мають місце й відверті помилки.

        На додачу до всього, деякі картографічні шари з відкритих джерел містять багато «сміття» — помилкових та неіснуючих контурів, дублікатів тощо. Все це негативно позначається на презентабельності та якості авторської карти.
        Достатньо порівняти таку «саморобку» із картою в класичному атласі. Для деяких «творів», зроблених нефахівцями (некартографами) іноземні науковці ввели спеціальний термін «monster map», тобто «картографічна потвора».


Спеціалізоване навантаження карт

        Другий аспект проблеми авторського картографування полягає у різній деталізації тематичних шарів. Для природничих спеціальностей може знадобитись детальна карта річок України, яка містить також озера, моря і водосховища. Карта рельєфу на район або область може вдало доповнити вишукування геолога або геофізика. Карта рослинності потрібна екологу. В той же час вітчизняні фахівці із соціально-економічної географії потребують карту України з областями, районами і містами. Решта компонентів на картах мають бути спрощеними.
        Таким чином, неможливо виготовити уніфіковані географічні основи для всіх бажаючих долучитися до «магії картографування».


Формулювання проблеми

        Таким чином, означена вище проблема зводиться до таких положень:
        - фахівці із наук про Землю бажають представляти результати проведеної роботи і виконаних досліджень у картографічному вигляді;
        - спеціалісти віддають перевагу самостійному картографуванню і не розраховують на допомогу своїх колег;
        - географічні основи мають складатися із компонентів з різною деталізацією, які є взаємозамінними.

 

Картографічний конструктор

        Можна запропонувати стандартну, прийняту на підприємствах галузі технологію – оформлювати карту після ГІС у векторному редакторі. Проте такий спосіб відносно складний і потребує багато часу.
Рішення, яке ми пропонуємо, можна назвати «картографічний конструктор». Розроблена серія контурних карт для збору та геоприв’язки даних і картографічних основ для презентації результатів досліджень, журналістських розслідувань, геовізуалізацій.

        Всі ці основи виготовлені у ГІС, конвертовані у векторний формат і підготовані до друку або візуалізації на екрані. При цьому вони зберігають сумісність із вихідною основою в ГІС. За умов незміни проекції нанесене тематичне навантаження повністю співпаде по контурах.
        За потреби отриману карту можна опублікувати в Інтернеті у векторному форматі (PDF або SVG). Ці контурні карти також легко імпортуються в програми для створення двовимірних анімацій (Adobe Animator).

 

Терміногологічна невідповідність

        Слід зауважити, що цей розділ сайту присвячений складанню карт за результатами вже виконаних досліджень і зібраної інформації. Для здійснення геопросторових розрахунків використовуються не картографічні основи чи контурні карти, а геодані, які описані у відповідному розділі.

        Правильна назва вказаного продукту — картографічна основа. Це поняття і  «географічна основа» подібні за значенням і вживаються паралельно. Проте між ними є певна різниця. Географічна основа карти – це сукупність елементів змісту картографічного зображення, що відображають наявність і положення компонентів географічного простору, які потрібні для розуміння і географічної прив’язки тематичного змісту карти. Це гідрографія, рельєф (природні) та населені пункти, адміністративні границі та державні кордони (соціально-економічні) об’єкти.

        Іноді до компонентів простору додають математичну основу карти. В цьому випадку отримаємо основу «картографічну». В іноземній літературі в цьому значенні використовується поняття «blank map», буквально «бланкова карта» — тобто карта, складена для нанесення на неї додаткової (тематичної) інформації. Часто некартографи і негеографи використовують словосполучення «контурна карта», оскільки з цим поняттям вони ознайомилися в школі, що не правильно. Проте саме так представники неспоріднених із географією спеціальностей шукають потрібний матеріал для нанесення своїх геоданих.

        Таким чином, поняття «картографічна основа» має найбільш точний зміст, тому далі в тексті використовуватимемо саме його.


Покриття території

        Матеріали картографічного конструктора передовсім покривають територію України. Є карти на окремі області і райони, а також на економічні райони – Карпатський, Центральний, Донецький, Придніпровський, Столичний, Північно-Східний та Причорноморський тощо. Крім представлених на сайті основ є багато інших, які ми не встигли опублікувати.


Отримання і завантаження картографічних основ

        Для авторів збірника основи безкоштовні, точніше, їх вартість входить в оплату публікації. Після прийняття статті редколегією сума передоплати буде вирахувана із вартості публікації.

        Проте публікація в журналі не є обов’язковою для користування картографічними матеріалами. Як правило, вартість основи не перевищує оплати невеликої статті – від 100 до 300 грн. Ми не заперечуємо щодо використання основ для виготовлення власних карт з метою подальшого їх продажу.

        Ми можемо надати знижку на контурну карту за умови включення у Вашу статтю, опубліковану на іншому журналі, посилання на наш ресурс. Також основу можна отримати безкоштовно, обмінявши її на інші геодані, для яких встановлено і підтверджено їх походження, зокрема наявні проміжні версії та службові файли, пов’язані із виготовленням цих даних.

        Всі викладені основи є оригінальними, ми можемо показати проміжні версії файлів.
 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20