En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Цифрова картографічна основа території України у форматі MapInfo (TAB)
масштабу 1:500 000

        Наступні терміни є еквівалентними: цифрова картографічна основа, цифрова карта.

        Цифрова картографічна основа території України призначена для виготовлення картосхем масштабного ряду 12 000 000 – 1:500 000 і картографічних основ для географічної прив’язки змісту тематичних карт і атласів (рис. 1). Також по ній можна виготовити цифрову модель рельєфу на всю територію України або її частину. Ще ця цифрова карта може бути корисною для здійснення наукових досліджень, виконання картометричних операцій, складання технічних проектів та інших проектувально-розрахункових робіт із використанням просторової інформації.
        Загальний розмір всіх її шарів складає понад 200 Мбайт. Ці дані не доступні для завантаження на жодному українському чи іноземному сайті, оскільки в Україні не створено інфраструктуру просторових даних на відміну, наприклад, від Канади.
        Цифрова картографічна основа розроблювалась (редагувалась) у програмі MapInfo, відповідно її рідний формат – TAB. За потереби її можна конвертувати у формат ArcGIS (ArcINFO) SHP чи обмінний формат AutoDesk Map (DXF) за допомогою Універсального транслятора MapInfo або з використанням вбудованих засобів вказаних програм.
        Основа складається з 23 шарів. Кожний шар повноцінний, складається з 4 або 5 файлів; це не збережений запит.
        Джерелами векторної інформації для неї були:
        - відкрита карта вулиць (Open Street Map – OSM);
        - дані радарної супутникової зйомки земної поверхні, на основі яких проведено горизонталі;
        - космічні знімки, за якими перевірялась правильність положення контурів.
        Під час проектування змісту картографічної основи враховано положення класифікатора інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 і 1:500. Останній затверджений наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 25 від 9.03.2000 р.). Об’єкти шару можна ідентифікувати за цим класифікатором.
        Рельєф на цій картографічній основі України передається горизонталями і висотними відмітками, записаними в один файл. Горизонталі розміщуються на початку файлу, тому за потреби останні можна виділити і зберегти окремо або використати для цього SQL-запит.
        Файли з рельєфом мають сумарний розмір понад 40 Мбайт. Горизонталі проведені через кожні 10 м. Висотні відмітки у плановому положенні розміщені довільно і відносно рівномірно по території України, їх висота визначена з точністю до 1 м. Всього у файлі міститься 40 000 горизонталей і вдвічі більше висотних відміток (рис. 1). Горизонталі, проведені через кожні 100 м, зроблені потовщеними.

Рельєф території України

Рис. 1. Рельєф сухопутної території (горизонталі) та водних басейнів (ізобати) України

        Об’єкти, які не виражаються у масштабі карти, подані в в окремому файлі. До перших належать яри і промоїни, карстові і псевдокарстові вирви, скелі та скелясті обриви, кургани і горби, обриви.
        Шар з населеними пунктами включає в себе контури всіх міст, селищ міського типу (с.м.т.) і сіл України (рис. 2). Шар містить виключно полігони, заливка яких для зручності у користуванні подана різним кольоровим тоном залежно від типу населеного пункту. Полігони оцифровані достатньо детально, щоб населений пункт можна було впізнати за обрисами і відносно точно визначити його площу.

Населені пункти України

Рис. 2. Населені пункти території України

        На карті OSM наявні назви українською, російською та англійською мовами лише для деяких населених пунктів. Решта інформації, якої не вистачало, була внесена вручну. Також вказано тип населеного пункту і адміністративний район, до якого належить останній. В таблиці атрибутів, крім назв населених пунктів, подано дані офіційної статистики щодо чисельності населення. Оскільки статистичні дані є неповними, для частини населених пунктів ця демографічна інформація відсутня (переважно для невеликих сіл).
        Шар областей містить 24 регіони України і контури Автономної республіки Крим. Контури областей топологічно узгоджені: відсутні петлі, взаємоперетини та інші помилки. Так само межі регіонів узгоджені з гідрографією (в тій частині, де межі областей проходить по річках). Миколаївська область містить частину Кінбурнського півострова.
        Таблиця атрибутів областей за своєю структурою подібна до таблиці населених пунктів. Але є відмінності, зокрема для кожного регіону вказаний адміністративний центр області.
Всі об’єкти, незалежно від характеру локалізації, не виходять за межі кордону України. Самого шару кордону немає, але його можна створити із зовнішніх адміністративних границь областей, об’єднавши останні за допомогою команди «Merge».
        Шар, в якому збережені адміністративні райони, за структурою і за графікою подібний до шару областей. Всього в Україні на час створення цієї основи налічувалось 495 районів (рис. 3). Обриси останніх повністю узгоджені з контурами областей, шар правильний у топологічному відношенні. Назви іноземною мовою передані шляхом транслітерації за прийнятими на той час правилами. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» визначені інші правила транслітерації, що можна вважати головним недоліком цієї картографічної основи.

Одиниці адміністративного поділу України

        Цифрова карта України містить окремий файл з обласними центрами, які локалізуються в точках. Структура атрибутів шару досить проста: лише номер за порядком, назва міста і чисельність населення. Для АРК подано Сімферополь і Севастополь. Положення обласних центрів співпадає з офіційним, тобто не є центроїдом відповідного йому полігонального об’єкта, а співпадає з розташуванням головного поштового відділення.
        Для більшості міст і селищ міського типу раціональним було зберегти квартали забудови, оскільки останні заповнюють порожній простір всередині міста (рис. 3). Це підвищує естетичні властивості створюваних тематичних карт. Атрибутивна інформація відсутні для цього шару.
        Шар гідрографії складається з площадних і лінійних об’єктів (рис. 4). До лінійних об’єктів належать річки, їх притоки і канали. Головні річки відрізняються кольором від другорядних. Деякі канали і каналізовані річки теж виділено на загальному фоні. Частина річок, які виражаються в масштабі карти, а також озера, ставки, водосховища і моря передаються замкнутими полігонами. Головні об’єкти гідрографії мають підписи двома мовами – українською і російською. Менш значні в гідрографічному відношенні назв не мають. Між річками і їх частинами, а також між основним руслом і притоками, як і між кінцями лінійних і полігональними об’єктами реалізовано правильні топологічні відношення: кінці вказаних об’єктів примикають один до одного і до полігонів. Для спрощення реалізації топологічних відношень об’єкти цифрувались в одному шарі.

Гідрографія України

Рис. 4. Об'єкти гідрографії території України

        Шар ґрунтів за змістом нагадує топографічні карти: наявні піски, солончаки і солонці. Для кожного об’єкта можна встановити тип ґрунту, наприклад поверхні кам’яні монолітні відрізняються від пісків як умовним позначенням, так і атрибутами.
        Шар автошляхів досить детальний – фактично це головна інформація в OSM. Всі автодороги діляться на 3 типи:
        - автомагістралі (автостради);
        - автомобільні дороги з удосконаленим покриттям;
        - автошляхи районного і місцевого. Для зручності для них використано різні умовні позначення. Для цього було виділено за допомогою запиту SQL всі об’єкти, які мають певну характеристику атрибута і для них застосовано відповідне умовне позначення. Це дозволяє працювати з цифровою картою в інтерактивному режимі, виділяючи вручну потрібні об’єкти.
        Всього в Україні налічується понад 30 тисяч доріг (рис. 5).

Дорожна сітка України

Рис. 5. Автошляхи території України

        На карті показані тільки ширококолійні залізниці, на відміну від більш детальних топографічних карт. Всього маємо понад 4500 об’єктів; крім власне залізниць, було вирішено в цьому ж шарі зберегти залізничні станції. Назви залізниць і станцій підписані українською і російською мовами (рис. 6).

Шар залізниць України

Рис. 6. Шар залізниць території України

        Глобальні топографічні дані містять ізобати на каскад дніпровських водосховищ та прибережну частину Чорного та Азовського морів. Їх було виділено за територіальною ознакою (на Україну) і збережено в окремому шарі. Ізобати позначають глибину 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700 і 1000 м., яка подана у таблиці атрибутів (рис. 1).
        Для прокладення автошляхів та залізниць по місцевості використовують допоміжні інженерні споруди. До таких об’єктів належать мости, тунелі, насипи і виїмки, за допомогою яких профілюють дороги і, особливо, залізниці. Мости і труби під дорогами використовуються для подолання водних перешкод.
        До комунікацій належить також мережа ліній електропередач та головні підстанції. До цього файлу також входять газогони та нафтопроводи, найбільш значні з них мають назви українською та російською мовами (рис. 7).

Енергопроводи України

Рис. 7. Енергопроводи України

         Одним із найбільш деталізованих є шар лісів (рис. 8). В ньому збережені площі, зайняті лісом, лісосмуги, заповідники, межі лісових кварталів та інші об’єкти. Їх призначення можна встановити за допомогою класифікатора. Файли лісів займають на диску до 30 Мбайт. Формат таблиць MapInfo дозволяє зберігати в одному наборі об’єкти з різною просторовою локалізацією. У одному наборі «Ліси» містяться полігони (ліси густі високостовбурні; рідколісся високостовбурне і поросль лісу) лінії (посадки дерев уздовж доріг та річок; просіки) та точки (ліси густі високостовбурні, які не виражаються в масштабі карти; дерева, які стоять окремо; дерева, які мають значення орієнтира, хвойні та листяні; номери лісових кварталів).

Ліси території України

Рис. 8. Залісеність території України

        Вихідна картографічна основа містила також площі, зайняті різними видами рослинності (рис. 9). Їх було перезбережено в новий шар і підібрано умовні знаки так, щоб останні якомога більше відповідали позначенням на топографічних картах.

Карта рослинності України

Рис. 9. Рослинність території України

        Визначні будівлі та споруди, які мають сакральне значення, а саме: церкви, костьоли, кірхи; каплиці і могили, вирішено зберегти окремо від квартальної забудови в єдиному шарі. Всі соціально-релігійні об’єкти показані точковими умовними позначеннями. Особливо багато сакральних об’єктів у Львівській, Івано-Франківській, Волинській і Чернівецькій областях, тобто на Західній Україні.
        В останньому шарі є відомості про географічне положення об’єктів промисловості. Конкретно це кар’єри; торф’яні розробки; шахти і штольні, терикони і відвали. Як зрозуміло із переліку об’єктів, у шарі збережені всі види об’єктів за просторовою локалізацією: точкові, лінійні і полігональні. Точкових переважна більшість. Вони розсіяні територією України відносно рівномірно, що свідчить про повноту даних. Умовні позначення промислових об’єктів із площадним та лінійним поширенням загалом зберігають традиційний вигляд.

 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20