En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

І Міжнародна науково-практична конференція «Картографія та вища школа»


Шановні колеги!

    12 – 14 жовтня 2016 року кафедра геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить І Міжнародну науково-практичну конференцію «Картографія та вища школа».
        Організатор конференції: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
       Співорганізатори: Інститут географії НАН України, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії, ДНВП «Картографія», Східне державне підприємство геодезії, картографії і геоінформатики, ПрАТ «Інститут передових технологій», Асоціація вчителів географії України, Українське географічне товариство, ВГО «Українська картографічна асоціація».
    Місце проведення: 03187, м. Київ, пр. Глушкова 2а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.


Організаційний комітет конференції:

        Голова – Даценко Людмила Миколаївна, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри геодезії та картографії;
ua-dln@mail.ru ; +38 050-334-37-99.
        Співголова – Молочко Анатолій Миколайович, к. геогр. н, професор;
molochko_am@ukr.net ; +38 063-688-57-54.
        Секретар  Орещенко Андрій Васильович, к. геогр. н, науковий співробітник;
logograd@ukr.net ; +38 098-456-90-20 , +38 095-311-69-98.
        У дні роботи конференції будуть організовані виставки:
         - нових навчальних географічних карт і атласів, виданих в Україні та за кордоном;
        - нової навчальної літератури з географії та картографії;
        - комп’ютерних навчальних програм і посібників з географії та картографії, електронних карт і атласів;
        - студентських дипломних робіт, тематика яких пов’язана з темою конференції.
        Експонати для цих виставок слід надіслати до Оргкомітету або привезти на конференцію особисто.
        Для іногородніх учасників планується проведення тематичних екскурсій по Києву.
        Конференція проводиться за інформаційної підтримки журналу «Часопис картографії». Він входить до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата географічних наук.

 

Участь у конференції:

        Усім, хто бажає взяти участь у роботі конференції, потрібно надіслати одну наукову статтю (за наявності) та заявку електронною поштою на адресу секретаря logograd@ukr.net до 12 вересня 2016 р. Подати заявку можна також особисто на кафедру геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, вул. Глушкова 2а, к. 621).
     Стаття має відповідати вимогам до публікацій у фахових наукових виданнях. В протилежному випадку до програми конференції буде включена лише тема доповіді, без публікації статті. Автори отримають свій примірник видання до початку роботи конференції. До статті додається рецензія на стандартному бланку або в довільній формі.
        Публікація у збірнику наукових праць є платною (30 грн. за одну сторінку). Секретар оргкомітету повідомить Вам спосіб оплати. Учасники конференції, які не планують надсилати статтю, сплачують оргвнесок 120 грн.
В конференції можлива заочна учать. В такому випадку автор надсилає тільки статтю. Після закінчення конференції йому буде надіслано папку з матеріалами конференції за вказаною поштовою адресою.
        Учасники з інших міст за попередніми заявками можуть поселитись у готелях. Проживання платне.

        Проїзд: станція метро «Виставковий центр».

Карта

 

Загальні вимоги до публікацій

        1. Стаття має бути оригінальною, тобто написаною власноруч або у співавторстві і не опублікованою раніше у будь-яких друкованих або електронних виданнях.

        2. Стаття має відповідати темі конференції. Вона включається до однієї із 5 рубрик:
        - загальні та теоретичні питання картографії;
        - ГІС-технології в картографії;
        - дослідження природних та суспільних явищ;
        - освіта та краєзнавство;
        - історія картографії.

        3. Обсяг статті має бути не менше, ніж 7 повних сторінок. Типовий об'єм статті для міжнародного видання, яке індексується в наукометричній базі Scopus, складає 4000-6000 слів (13-20 сторінок). Розмір публікації для журналів, включених до Web of Science, складає до 7000 слів (22-25 сторінок).

        4. Відповідно до постанови президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, що внесені до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р., №7-05/01, наукова стаття повинна мати такі структурні елементи (з виділенням їх назв напівжирним шрифтом, які подаються з абзацу): анотація українською мовою, ключові слова, вступ, вихідні передумови, формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших досліджень, список літератури, дві анотації російською та англійською мовами та не менше 10-15 ключових слів.

        5. Анотація англійською мовою має містити не менше 2000 друкованих знаків.

        6. Автори опублікованих матеріалів особисто відповідають за використання термінів, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.

 

Вимоги до форматування

        1. Стаття подається у форматі Microsoft Word 97-2003 (doc) або Microsoft Word 2007-2010 (docx).

        2. Малюнки краще подавати окремими файлами з розширенням TIFF або JPG. Допускається створення рисунків засобами Word, Corel Draw, Adobe Illustrator, Flash, MS Power Point або від руки. Рисунки, виконані в графічних редакторах, рекомендується растеризувати, щоб уникнути проблем із сумісністю версій. Доцільно розміщувати рисунок з абзацу після першого посилання на нього або на наступній сторінці у тексті статті.

        3. Якщо стаття містить рисунки, таблиці або діаграми, слід додатково надіслати її PDF-версію.

        4. Форматування тексту статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, всі поля – 2 см). Абзацний відступ для всієї статті, крім назви статті – 0,7 см. Остання вирівнюється по центру без абзацного відступу.

Зразок правильно відформатованої статті.

 

Додатково ускладнюють верстку статті такі елементи:

  • автоматична нумерація і маркери в списках. З метою уніфікації вигляду всіх статей рекомендується не застосовувати ці функції;
  • пробіли на початку речення;
  • абзацні відступи, зроблені табулятором;
  • рисунки та їх назви, вставлені в таблиці і написи;
  • рисунки, вставлені в документи Word;
  • обтікання рисунків текстом;
  • об’єкти OLE;
  • зноски засобами Word;
  • гіперпосилання у тексті статті, розриви колонок, рядків і сторінок, які перенесені шляхом копіювання з Інтернету.
 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20