En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Часопис картографії

 

 

 

 

 


Геодані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

УДК 379. 85

Нестерчук І.К.

Житомирський національний агроекологічний університет

Гастрономічна рефлексія: термінологія, ескапіз та номадизм

      Модель поведінки людини в епоху постмодерна набуває нових суб’єктивних рис, що знаходить відображення в культурі відпочинку та споживанні їжі в екзотичних, екстремальних місцях планети. Нав’язується мораль розваг, від якої важко ухилитися: доступна вартість поїздок, мінімальні ризики у мандрах, комфортність, стабільні позитивні емоції.
      Напрацювання великої когорти наукових праць свідчить про мобільність туриста, швидкість вживання туристського продукту, який носить декоративний, бутафорний характер. Ескапізм в цьому ключі виступає не просто як втеча від реальності в ілюзорний світ, а як засіб відпочинку. Таким чином, віртуальна подорож може здатися найбільш вірним шляхом ескапізму, якби не контекст такої подорожі, який не дає людині можливості фізично переміщатися в просторі.
      Туристська модель споживання не стає виключенням, що на нашу думку є акцентованою проблемою у наукових вишукуваннях гастрономічного туризму. Турист відхиляє реальність, буденність, осідлість, тим самим прагне до кочового способу життя – номадизму. З часом форми та суть номадизму змінювалися. З іншого боку, номадизм може бути подібний до безглуздих поневірянь, єдина мета якого – постійна зміна локацій, зняття необхідності дотримання соціального регламенту і небажання встановлювати стійкі соціальні контакти.
      Підштовхування інтернет-ресурсами та мас-медіа до постійного руху, вдосконалення, динамічного розвитку перетворюють мобільність в самоцінність, статусність, а номадизм – в єдино вірний спосіб існування, волевиявлення, прояви якого вкрай різноманітні та непередбачувані і можуть відбуватися в часово-просторовому вимірі, в предметній та соціальній площині, бути затребуваними та оригінальними.
      Нове розуміння соціокультурної реальності розкривається в рамках духовного діалогу націй, культур, тому що номадичний принцип буття передбачає різноякісне поєднання людей, культур і традицій харчування в одному суспільстві. Номади створили новий тип цивілізації – цивілізацію простору, для якої апріорі пріоритет не історія, а естетика. Естетика духу, естетика можливостей, естетика харчування, естетика відпочинку.
      Ключові слова: гастрономічний туризм, термінологія, номени, номадизм, туристське враження, симулякр, ескапізм.

Надійшла до редакції 25 травня 2019 р.

 
 

 
 
  +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20