En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 15. Part 1

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Зеленська Л. І. Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс
Toponymic landscape of the Dnipro city: cartographic excursus
Орещенко А. В. Ментальне моделювання виробничих процесів: значення для картографії
Mental simulation of production processes
Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України
Cartographic and topographic supply of delimitation and demarcation of Ukrainian state border
Шорохова Р. С.,
Бондаренко Е. Л.
Особливості представлення легенд інтерактивних карт
Features of presentation of the interactive map legends

GIS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY

Бурич А. Ю.,
Касьянов О. В.,
Сінна О. І.
Розробка бази даних «Вулкани Центральної Америки» та напрями її використання із застосуванням геоінформаційних систем
Development of a database «The volcanoes of Central America» and directions of its use with GIS
57
Кирилюк М. О. Особливості геоінформаційного картографування системи медичного обслуговування населення України
The features of geoinformation mapping of the public health care system in Ukraine
71
Мамонов К. А.,
Радзінська Ю. Б.,
Рудомаха А. В.

Створення цифрової картографічної основи для нормативної грошової оцінки населеного пункту
Creating a digital cartographic basis for regulatory monetary evaluation of human settlements

79
Путренко В. В.,
Пашинська Н. М.,
Назаренко С. Ю.
Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування
Mapping of air quality based on remote sensing data
89
Порівняльний аналіз моделей формування рельєфу місцевості як інформаційна основа прийняття рішень у системі землеустрою
Comparative analysis of models of terrain relief creating as the information basis of decision-making in landuse system
99

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Касьянова Н. В.,
Сінна О. І.
Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки Атласу національного природного парку «Дворічанський»
Mapping chalky outcrops during the development of Atlas of the national nature park «Dvorichanskyi»
Ковальчук А. І. Природно-господарські умови річково-басейнової системи Бистриці як чинники впливу на її геоекологічний стан та їх відображення в геоекологічному атласі
Natural and economic conditions of Bystrica river-basin system as factors affecting its geoenvironmental condition and their reflection in geo-environmental atlas
Пендерецький О. В. Промисловий туризм на Буковині
Industrial tourism on Bukovina region
Пересадько В. А.,
Біла К.
Стан, тенденції і перспективи карто-графування пивоваріння
Status, trends and prospects of mapping the brewing
Морфодинамічні риси ландшафтної будови території дослідження: теоретичні та прикладні аспекти картографування
Morphodynamic features of landscape structure the research area: theoretical and practical aspects of mapping
Міжнародна трудова міграція Львівської області у контексті суспільно-географіч-них зв’язків
International labor migration of Lviv region in the context of social and geographical relations

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Даценко Л. М.

Нові освітні перспективи кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
New educational prospects of the Department of geodesy and cartography of Kyiv Taras Shevchenko National University

186
Дудун Т. В. Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України
Conceptual bases of creating of Atlas of ukrainian education complex development
194
Сапожніков І. В. Особливості проведення тренінгів з військової топографії слухачам Збройних сил України, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів
Training features of military topography for listeners of Armed forces, NGU and Volunteer battalion
204
HISTORY OF CARTOGRAPHY
213
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20