En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 12

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Зелінська А. А.

Радянська топонімія в Україні: сучасна ситуація та перспективи
Soviet toponymy in Ukraine: current situation and perspectives

Зубчeнкo O. С. Pинoк зeмeль сiльськoгoспoдapськoгo пpизнaчeння в Укpaїнi: сучaсний стaн тa пpoблeми poзвитку
Agricultural land market in Ukraine: current status and problems of development
Левак Н. С. Особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації
Features of digital maps preparation process for needs of land navigation
Онищенко М. Г. Тематичні напрями картографічного моделювання природно-техногенної безпеки України
The thematic directions of the cartographic simulation of natural- technogenic safety of the Ukraine
Підлісецька І. О.,
Лоївський В. В.
Картографічний метод дослідження електоральних уподобань населення: регіональний аспект
Cartographic research method of electoral preferences: regional aspect
Поправко О. В. Особливості складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
The peculiarities of projects creating of land allocation in land management
51
Рожко О. В. Карти агроресурсного потенціалу грунтів як складова Атласу стану і використання земельних ресурсів адміністративного району
Soil maps of ahroresurs potential as a part of Atlas and land use administrative districts

GIS-TECHNOLOGIES IN CARTOGRAPHY

Бабин А. Ю. Районування земель як основа для розробки системи протиерозійних заходів
Zoning of land as a basis for the development of erosion control measures
74
Колесник А. В.,
Доля В. Д.,
Кучеренко Н. В.
Использование ГИС для изучения причин формирования муссонов Индийского океана
Using of GIS to study the causes formation monsoon Indian ocean

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Бейдик О. О.,
Мельничук А. Л.,
Орещенко А. В.
Діагностика адаптивного туризму
Diagnostics of adaptive tourism
Драпіковський О. І.,
Іванова І. Б.,
Дубницька М. В.
Соціальна функція масової оцінки міських земель
Social function of urban land mass valuation
Дудник І. М.,
Борисюк О. А.

Картографічне моделювання рівнів розвитку регіональних авіатранспортних систем України
Cartographic modeling regional development of air ransport of Ukraine

Особливості флори і фауни крейдяних відслонень та підхід до їх картографування
Features of flora and fauna of the chalky outcrops and approach to their mapping
Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації
The territorial organization features of health care system in the Kyiv city metropolitan area
Трансформація ландшафтів Гологоро-кременецького кряжу протягом ХІХ-ХХІ ст.
The landscapes transformation of Holohory-kremenets ridge in XIX-XXI century
Особливості радіаційного режиму найбільш інтенсивних засух за 1991-2010 рр. в Україні
Particularities of the solar radiation regime during the periods of intensive droughts 1991-2010 in Ukraine
Демографічні чинники формування адаптивного туризму в Україні
Demographic factors of adaptive tourism forming in Ukraine
Розвиток альтернативної енергетики в Україні
The development of the alternative energy in Ukraine
Коцюба А. І. Сакральні спелесторекреаційні ресурси міста Києва
Religious spelestorekreation resources of Kyiv city

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Дудун Т. В.

Картографування розвитку системи вищої освіти в освітньому комплексі України
The mapping of higher education development in Ukrainian study complex

Надтока О. Ф. Особливості використання картографічного матеріалу на заняттях географії засобами інформаційно-комунікативних технологій
The features of cartographic material in the classes geography means of information and communication technologies
Курач Т. М. Наочність і метричність геозображень у навчанні
Visibility and metricity of geoimages in training

HISTORY OF CARTOGRAPHY

Дудка С. М. Картографічні шрифти: історія розвитку та змін
Cartographic fonts: development and changes history
256
Осталецька О. І. Карта «Magni Dvcatvs Lithvaniae…» 1613 року у фонді сектора картографічних видань НБУВ як важливе джерело в історії картографування України
The map «Magni Dvcatvs Lithvaniae…» 1613 edition in the funds of sector cartographic publications VNLU – an important source mapping in the history of Ukraine
268
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20