En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 8

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF CARTOGRAPHY

Стафійчук В. І.,
Яценко О. Ю.
Картографування результатів наукометричного аналізу політико-географічних публікацій у фахових виданнях України
Sci-metric results analisys mapping of political and geographical publications in ukrainian professional editions

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Гаман Н. О. Картографічне моделювання для цілей вантажних автомобільних перевезень в Україні
Cartographic modelling for purposes of freight flows by automobile transport in Ukraine
Дворецька І. В.,
Савенець М. В.
Особливості географічного та сезонного розподілу метану
Peculiarities of geographical and season methane distribution
Драпіковський О. І.,
Іванова І. Б.,
Дубницька М. В.
Аналіз підходів до параметризації місця розташування в оцінці нерухомості
Aproaches analyses of location parametrization in real estate appraisal
Ковальчук І. П.,
Фесюк В. О.,
Павловська Т. С.,
Рудик О. В.
Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі
The natural preservation network of the Volyn region: the parameters of its present state, the indices of the dynamics and the cartographic models
Лозовіцький П. С. Моніторинг якості води озера Катлабуг
Water quality monitoring of lake Katlabug
Нестерчук І. К. Правобережне Полісся – до витоків
The right-bank polissya – to the roots
Ромаш Т. А. Cнігопади як об’єкт метеорологічних досліджень: історія становлення і сучасність
Snowfall as an object of meteorological research: history and present

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Даценко Л. М. Географія у профільних класах старшої школи
Geography in the core high school classes
133
Баранова Л. Г.,
Овсяннікова Н. А.,
Онищенко М. Г.
Застосування навчальних посібників нового покоління на уроках географії
Application of educational manuals of new generation on lessons of geography
141

HISTORY OF CARTOGRAPHY

Орещенко А. В. Тривимірна графіка для кіно: виникнення і розвиток
3d cinema graphics: arising and evolution
153

PERSONALS

Наші ювіляри Молочко Анатолій Миколайович
182
Філозоф Роман Сергійович
183
Баранова Людмила Георгіївна
184
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20