En  Ru  Ua
 
 
 
 
 
 
Magazine of Cartography

 

 

 

 

 


Geodata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Magazine of Cartography. Issue 1

GENERAL AND THEORETICAL QUESTIONS OF THE CARTOGRAPHY

О новой картографии или «нео-картографии»
About new cartography or “neo-cartography”
Дрібномасштабні медико-географічні карти на територію держави
Small-scale medicogeographical maps on state territory
Курач Т. М. Таксономічні категорії класифікації географічних карт
Taxonomic categories classification of maps
Орещенко А. В. Теорія розробки позначень для тривимірних реалістичних картографічних моделей
Sign theory development for three-dimension realistic cartographic models
Полякова Н. О. Тематично-семіотичний зміст географічних атласів
Tematic-semiotics contents geograph atlas
Смірнов Ю. Б. Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт
Features of the maintenance and function of river navigation charts
Шевченко Р. Ю.

GIS-TECHNOLOGIES IN THE CARTOGRAPHY

Геоінформаційна схема картографування
Geoinformation scheme of mapping
Курач Т. М.
Бондаренко Е. Л.

Наукові принципи створення та ефективного функціонування універсальних ГІС
Scientific principles of creation and operating benefits of universal GIS

Підлісецька І. О. Інформаційне забезпечення та формування баз даних (на прикладі об’єктів історико-культурного призначення)
Information supply and databases creating (on example of history-cultural mean of objects
Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району
Information and software solutions for administrative district land resources atlas creation

RESEARCH OF NATURAL AND SOCIAL RESPECTIVES

Афанасьєв О. Є. Історико-географічне районування Південно-східної України
Historical and geographical division of South-east Ukraine
102
Баранова Л. Г. Серія оцінкових карт стану природокористування регіону
Series of evaluation of nature mapping the region
110
Бейдык А. А.,
Кудокоцев Н. С.
Геофизические факторы развития туристско-рекреационной деятельности в Донецкой области
Geophysical factors for development of tourist and recreational activities in the Donetsk region
114
Білоус А. В. Індустрія засобів масової інформації в умовах глобалізації
Media industry in globalization conditions
121
Гаврилюк О.В. Еколого - ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-франківської області
Ecological and landscape basis of forest resources complex using of Ivano-frankiv region
126
Лозовіцький П. С.,
Молочко А. М.,
Бібік В. М.,
Лозовицький А. П.,
Молочко М. А.
135
Новикова В. І. Картографічна продукція рекреаційної споживчої, управлінської, господарської діяльності
Cartographic products of recreational, consuming, management, andeconomicalactivities
148
Свірчевська Ю. А. Постачання скрапленого природного газу в Україну як один із засобів досягнення енергетичної безпеки держави
Liquefied natural gas (lng) deliveries as one of the ways achieving energy safety of Ukraine
164
Смирнов І. Г. Митна логістика: картографічний аспект
Customs’ logistics: cartography aspect
168
Царик Л. П. Географічні засади формування мережі національних природних парків в Україні
Geographic principles of forming a network of national parks in Ukraine
187

EDUCATION AND LOCAL HISTORY

Даценко Л. М. Основи геоінформаційних систем та технологій у шкільних курсах за кордоном
Basic principles of geoinformational systems and technologies knovledge teaching in schools abroad
197
Король П. П.,
Остроух В. І.
Аналіз діяльності ВНЗ України, що здійснювали прийом вступників напряму 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” у 2009 році
The analysis of activity of high educational institutions in Ukraine, which maked admission of enterings direction of preparation 6.080101 "Geodesy, cartography and land-survey" in 2009
206
Шевченко В. О.,
Остроух В. І.,
Капустенко С. В.
220

HISTORY OF CARTOGRAPHY

Історичний аналіз класифікації топонімів
Historical analisys of toponim classification
226
История развития спортивной картографии в Украине
History of the development orienteering kartohraphy in Ukraine
232
 

 
 
Phone numbers   +38 098-456-90-20
  +38 095-311-69-98
UkrNetMail logograd@ukr.net  
Gmail

inventlib@gmail.com

 

FBMessenger https://www.facebook.com/logograd FaceBook facebook.com/logograd  
Viber +38 098 456 90 20 LinkedIn linkedin.com/in/andrey-oreshchenko  
Telegram +38 098 456 90 20 Instagramm andrey_oreshchenko  
WhatsUp +38 098 456 90 20