En  Ru  Ua

ЧАСОПИС КАРТОГРАФІЇ
ISSN 2415-3451

 
 
  Про збірник наукових праць Контакти Картографічні основи Зразки карт Набори геоданих Картографія
  Інструкція авторам Публікації na Ресурси Топографія Conference
  Вимоги до публікацій Публікації Редакційна колегія Часопис картографії Контакти Часопис картографії
             
 
 
 
Випуски

 

 

 

 

 

Геодані
   

Про збірник наукових праць


        УДК 528.9

        Збірник зареєстровано у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 19.08.2010 р., серія КВ, № 17026-5796Р) та внесено до «Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 р., додаток 12).

        Збірник підготовлений на базі кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подані матеріали висвітлюють результати теоретичних і практичних розробок у галузі географічної картографії та геоінформаційних технологій, можливості використання картографічного метода в суспільних та природничих науках.

        Збірник наукових праць «Часопис картографії» продовжує традиції фахового видання «Картографія та вища школа»
(1996-2010рр. №№ 1-15).

        Автори опублікованих матеріалів особисто відповідають за використання термінів, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей.